Is opstijgend vocht te claimen via de brandverzekering?

Het is tegenwoordig en verplichting om verzekerd te zijn in het geval van brand. Een brandverzekering dekt echter veel meer dan alleen schade in en om het huis die door brand is veroorzaakt. Er is ook dekking bij schade door extreem weer, door een defect apparaat en bij een aantal problemen als gevolg van vocht. Het is echter niet altijd even goed duidelijk wat nu wel en wat nu niet onder de brandverzekering valt, in het geval van vocht. Dit maakt het indienen van een claim soms lastig. Lees meer over opstijgend vocht verzekering

brandverzekering opstijgend vocht

Opstijgend vocht vergoed door de brandverzekering?

Eén van de bekendste vochtproblemen is opstijgend vocht. Dit is een kwestie die al snel tot veel kosten kan leiden. Het probleem komt voor in woningen. Daarin zijn geen goede weringen zijn aangebracht tegen water en vocht. Op die manier kan er na enige tijd duidelijk zichtbaar worden dat er plekken op de muren ontstaan. Dit begint vaak op de lagere verdiepingen, maar trekt steeds verder op. Dit kan veel kosten, maar is dit gedekt door de brandverzekering?

Wat is opstijgend vocht?

Het is in de eerste plaats goed om te weten wat opstijgend vocht is. Het is vocht dat via de muren de woningen binnentreedt en dan oppervlakten steeds natter maakt. Het trekt ook steeds verder op, om uiteindelijk ook de hogere verdiepingen te bereiken. Op enig moment treedt er verzadiging op. Dit betekent dat de oppervlakten dermate vochtig zijn dat zij niets meer opnemen. Dit is ook de reden waarom het vocht zich steeds verder verspreidt en de woning steeds verder aantast.

Hoe komt opstijgend vocht binnen?

Het is wel belangrijk om te weten wat de aanleiding voor opstijgend vocht is. Dit is vaak grondvocht dat uit de kelder of de begane grond opkomt. Vooral de kelder is vaak een zwakke plek in dit opzicht. Zaken die optreden zijn naast de natte muren ook lekkages, sijpelwater en condensatie.

Begane grond

Op de begane grond kunnen zich dezelfde problemen voordoen. Daardoor ontstaat een verminderde weerbaarheid van materialen, waardoor het vocht vrij spel krijgt. Dit komt bijvoorbeeld door het ontbreken van een waterkering in de spouwmuur. Er is dan geen goede waterdichtheid in huis. Regenwater en grondwater kunnen dan alle kanten op. Dit is de basis voor optrekkend vocht in huis.

Wat is mogelijk met de brandverzekering?

Het is belangrijk om te weten dat vooral achterstallig onderhoud een reden voor opstijgend vocht is. Wanneer de kelder is verouderd, of de spouwmuur ontbreekt, dan zal dit een probleem zijn. Zoals dat ook geldt voor gevels die niet onderhouden zijn. In dat geval hoeft er ook niets van de verzekering verwacht te worden. Dit komt doordat deze dan stelt dat de vochtproblemen zelf op te lossen waren door tijdig actie te ondernemen.

Wanneer wel?

Wanneer zal de brandverzekering wel dekken? Dit is in het geval van lekkage. Het is belangrijk om te weten dat de verzekering niet dekt als het gaat om het repareren van de lekkage zelf. Die moet zelf worden betaald. De vergoeding geldt het herstellen van de schade die in de woning is opgetreden. Het is daarom wel ook belangrijk om met een specialist te werken. Wanneer er problemen zijn met opstijgend vocht, is het zaak om snel contact te zoeken. Er is dan snel actie mogelijk. Door goed te bekijken wat nodig is, is een passende oplossing te vinden. Dit is de beste manier om effectief te zijn in het oplossen van de zaak. Waarbij de kosten ook niet ver oplopen. Op die manier kan het gebrek aan dekking van de verzekering worden opgelost. Dit is een belangrijke zaak die veel goeds kan doen in zulke situaties.