Kostprijs kelder drainage aanleggen

Type kelder drainage Gemiddelde kostprijs
Kelder drainage bij een kleine kelder Gemiddeld zo’n 2.500 euro
Kelder drainage bij een gemiddelde kelder Gemiddeld zo’n 5.000 euro
Kelder drainage bij een grote kelder Gemiddeld zo’n 10.000 euro

Als er één plek in de woning vatbaar is voor vochtproblemen, dan is het de kelder wel. Dit komt natuurlijk vooral ook doordat het een ondergrondse ruimte is. Grondvocht ligt hier altijd op de loer. Er zijn allerlei situaties denkbaar waarbij het water in flinke hoeveelheden de kelder in kan stromen. De enige echt bruikbare oplossing hiervoor is dan het aanleggen van kelderdrainage. Dit kan op meerdere manieren, namelijk via de rand, vloer of wand. Lees hier meer over de verschillende soorten van kelderdrainage

De juiste keuze maken

Waar het gaat om de juiste keuze op het gebied van kelder drainage, is het van belang om veel informatie paraat te hebben. Alleen dan is goed te bepalen wat nu eigenlijk de beste optie is. Dit is bijvoorbeeld van belang om de kostprijs te bepalen. Het is daarom altijd goed om de volgende zaken allemaal mee te wegen. Dit maakt het uiteindelijk gemakkelijker om een goede keuze te maken.

prijs kelderdrainage

Wat zijn de kosten voor kelder drainage?

Natuurlijk is het in de eerste plaats altijd belangrijk om te weten wat kelder drainage precies zal gaan kosten. Hoeveel zal de specialist hiervoor in rekening brengen? Als het om de prijs die voor het aanleggen van kelderdrainage wordt gerekend, dan gaat het om drie factoren. In de eerste plaats het type drainage. Daarnaast is de oppervlakte van belang. Hoe groter de kelder, hoe hoger de kosten. Daarnaast is het ook zo dat er nog enkele andere kosten bij het totaal komen.

Een inschatting maken

Doordat er dus verschillende factoren meespelen bij het bepalen van de prijs, is het lastig om direct een duidelijk antwoord te geven. Wel is het mogelijk om op basis van de omvang van de kelder een inschatting te maken. Kelderdrainage voor een kleine kelder kost bijvoorbeeld gemiddeld rond €2500,-. Een gemiddelde kelder zal rond €5000,- gaan kosten. Een grote kelder zal rond €10000,- gaan kosten om te draineren.

De verschillende lagen van de prijs

Het verzorgen van kelderdrainage brengt een prijs met zich mee die op drie lagen is gebaseerd. In de eerste plaats zijn er de kosten voor de materialen die nodig zijn. Dit zal zo’n 65% van het totaal zijn. Daarnaast is zo’n 33% gereserveerd voor de kosten voor arbeid. De twee procent die overblijft zal worden gebruikt om de voorrijkosten mee te betalen. Wel is het zo dat de exacte prijs natuurlijk per kelder verschillend is.

Manieren om de prijs te beïnvloeden

Er zijn een aantal zaken die de prijs bepalen, zoals hiervoor al werd vastgesteld. Dat neemt niet weg dat je er zelf ook een bepaalde mate van invloed op kan hebben. Als het gaat om kelderdrainage is het namelijk belangrijk om zelf een aantal keuzes te maken. Die zorgen dan dat de prijs hoger of lager wordt. Het gaat om onder meer de volgende zaken.

1: Het type kelderdrainage

Er zijn een aantal verschillende mogelijkheden als het om drainage van de kelder gaat. Daarom is het belangrijk om hier ook een goede keuze in te maken. Het gaat dan om de opties randdrainage, vloerdrainage of wanddrainage. Er zit verschil in de kosten per optie. Daarom is het belangrijk om hier een vergelijking in te maken.

2: De omvang van de kelder

De omvang van de kelder is op zichzelf natuurlijk niet direct een keuze. De grotere kelders zullen nu eenmaal ook duurder zijn om te draineren. Dit verschil in prijs kan al snel flink oplopen. Waar de kleinste kelders voor rond de €2500,- kunnen worden aangepakt, is er voor de grootste kelders €10000,- of meer nodig. De rol van de oppervlakte van de kelder is dus flink groot en het is wel belangrijk om hier rekening mee te houden.

3: De noodzaak van kelderdrainage

Er zijn natuurlijk ook andere opties naast kelderdrainage. Het is daarom altijd belangrijk om wel goed vooronderzoek te doen. Aan de hand daarvan is goed te bepalen of het wel echt nodig is om de kelder te draineren. Het is dan bijvoorbeeld belangrijk om de herkomst van het water vast te stellen. Komt het door scheuren in de wanden? Komt het van het leidingnet? Door alles goed te onderzoeken zijn onnodige kosten tegen te gaan.

4: De kelder ventileren

Een mogelijke uitkomst van het onderzoek kan zijn dat de kelder niet voldoende geventileerd wordt. Ventileren is nog altijd één van de meest efficiënte manieren om vocht te bestrijden. Het is dus goed mogelijk dat door het aanbrengen van een goed ventilatierooster veel te bereiken is. Ook kan gekozen worden voor een volledig mechanisch ventilatiesysteem. Afhankelijk van de optie waarvoor gekozen wordt kan ventileren van €30,- tot wel €3000,- euro gaan kosten. Dit is dus ook een reden om goed onderzoek te hiernaar doen.

Beste opties om te besparen

Doordat de kosten in sommige gevallen de €10000,- kunnen overschrijden, is het wel heel belangrijk om te kunnen besparen. Het is dan goed om te weten welke zaken er in ieder geval kunnen meewegen in het terugdringen van de prijs. Op die manier is flink wat te bereiken. Kijk daarom altijd even naar de volgende punten wanneer dit aan de orde is.

Samen een oplossing zoeken

Het krijgen van korting is natuurlijk de beste bespaaroptie. Dat vocht in de kelder vaak niet slechts bij één woning voorkomt, maar een probleem voor de hele buurt is kan dan een klein voordeel zijn. Door de opdracht voor kelderdrainage samen aan te bieden aan de expert is er een kans op goede korting. Dit staat ook wel bekend als de kwantumkorting. Daar is dan gemakkelijk de prijs per persoon mee om laag te krijgen. Dit is ideaal.

Een subsidie aanvragen voor de werkzaamheden

Er zijn een aantal situaties waarin het mogelijk is om subsidie aan te vragen voor de werkzaamheden. Wanneer kelder drainage onder bepaalde voorwaarden gebeurt, is dit het geval. Het is dan belangrijk om dit goed uit te zoeken. De subsidie is bovendien per situatie verschillend. Het is dus niet op voorhand te zeggen hoeveel dit op de prijs kan schelen. Kijk daarom zelf goed de mogelijkheden na. Wel is duidelijk dat hiermee flink wat bespaard kan worden.

Besparen door te vergelijken

De laatste manier waarop wat van de prijs voor het aanleggen van kelderdrainage te doen is, is door te vergelijken. Het is namelijk zo dat er altijd voordeel te halen is uit het aanvragen van meerdere offertes bij verschillende experts. Leg ze naast elkaar en haal er de laagste prijs uit. Op die manier is er heel veel te besparen en wordt het gemakkelijker mogelijk om de werkzaamheden binnen het budget te laten uitvoeren. Er is altijd veel te bereiken door goed te vergelijken tussen de prijzen die door de specialisten gevraagd worden. Maak er daarom ook altijd wel goed gebruik van.