De subsidies en premies bij vochtbestrijding

Ook de overheid heeft er belang bij dat je in een goed geïsoleerde en vochtvrije woning woont. Immers goede woningen zijn meer waard en dat betekent ook meer geld in het laatje van de overheid. Daarnaast heerst er een maatschappelijke discussie over het zo energiezuinig maken van woningen. Dit in verband met de klimaatverandering. Ook de Belgische overheid heeft zich verplicht aan de akkoorden van Parijs om binnen een bepaald aantal jaren het CO² verbruik flink teruggedrongen te hebben. Dit kan niet anders dan met behulp van de bevolking en het zou al heel veel schelen als zij zo weinig mogelijk energie verspillen.

Ook vochtbestrijding is ook een methode om energie terug te dringen. Vaak ook een noodzakelijke methode, want als je te lang in een te vochtige woning zit kun je last krijgen van allerlei nare gezondheidsklachten en kan de woning flink aangetast worden. De Vlaamse overheid heeft enkele premies in het leven geroepen waar je als Vlaams burger recht op hebt als je je woning gaat verbeteren. Ook als je vochtbestrijding toepast heb je recht op enkele premies van de Vlaamse overheid.

Vlaamse renovatiepremie

Voor de Vlaamse renovatiepremie kom je in aanmerking als je vochtbestrijding toepast voor een behandeling van de muren tegen optrekkend vocht en ondergrondse muren behandeld tegen insijpelend vocht. Ook mag je de premie aanvragen als je de muren en houten draagvloeren behandeld tegen huiszwam, andere zwammensoorten en insecten en je muren met een pleister behandeld tegen doorslaand vocht. Het gaat dus vooral om behandelingen van je muren en vloeren om in aanmerking te komen voor de Vlaamse renovatiepremie? Voor andere vormen van vochtbestrijding kun je kijken naar de Vlaamse verbeteringspremie.

Voorwaarden

Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden als je de Vlaamse renovatiepremie wilt aanvragen voor vochtbestrijding. Zo moet je woning minimaal 30 jaar oud zijn en gesitueerd zijn in het Vlaams gewest. Jij moet ook de daadwerkelijke eigenaar en bewoner van de woning zijn en er mag in de afgelopen 10 jaar nog geen Vlaamse renovatiepremie voor je woning zijn aangevraagd. Om in aanmerking te komen zul je je inkomen moeten opgeven. Er zijn namelijk enkele inkomenseisen waar je aan moet voldoen. Daarnaast moet je in het bezit zijn van echte facturen en geen bonnetjes die maximaal 2 jaar oud zijn. Je mag facturen tonen van een aannemer die de werken heeft uitgevoerd, maar ook facturen van de kosten als je de werken zelf hebt uitgevoerd. Als laatste voorwaarde geldt dat het totale minimumbedrag van de facturen € 2.500,- moet zijn.

Premiebedrag

Het bedrag aan premie is 20% of 30%, maar is afhankelijk van je inkomen. Hierdoor kun je maximaal € 2.500,- of € 3.333,- aan premie ontvangen. Vraag je de Vlaamse renovatiepremie ook voor andere categorieën aan, dan is de totale maximumpremie € 10.000,-

Vlaamse verbeteringspremie

Voor de Vlaamse verbeteringspremie komen de volgende werken in aanmerking: onderkapping van je woning, de plaatsing van een waterkering, injectie van de muren, alsmede de herstelling van de muurvoeten door deze werken. Bovenstaande werken wordt veel uitgevoerd in woningen met vochtproblemen, vergeet dus niet de Vlaamse verbeteringspremie aan te vragen want het is jammer om dit geld te laten liggen terwijl je daar wel recht op hebt.

Voorwaarden

Ook voor de Vlaamse verbeteringspremie gelden er bepaalde inkomenseisen. Je zult daarom ook je inkomen moeten opgeven. Je woning moet liggen in het Vlaams gewest en jij moet zelf de hoofdbewoner van de woning zijn. De leeftijd van de woning moet minimaal 25 jaar bedragen. Bij jongere woningen zijn dit soort vochtbestrijdingswerken meestal niet nodig omdat deze woningen veelal zijn voorzien van een goede waterkering. Op het moment van aanvraag mogen de facturen niet ouder zijn dan 1 jaar en ook op naam van de aanvrager staan.

Premiebedrag

Vochtbestrijding valt onder de 4e categorie van de Vlaamse verbeteringspremie ‘behandeling optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren’. Hier hangt een vaste premie aan vast van € 750,-. Wel moet het totaal aan facturen minimaal het dubbele van dit premiebedrag zijn.

Gemeentelijke premies

Naast de gewestelijke premies bestaan er ook gemeentelijke premies. Om te controleren of je ook nog recht hebt op een gemeentelijke premie kun je de website Premiezoeker.be bezoeken. Daar kun je achterhalen of ook jouw gemeente een premie betaald voor de vochtbestrijding van je woning.

Vochtplekken in huis